• Människan tränger sig allt längre in i djurens naturliga habitat, och det är oundvikligt att någon form av kontakt mellan björn och människa sker...