Bra att veta om björnar

Om man tycker om att vara ute i naturen till exempel gå på vandring finns det en chans att du kan träffa på björn. Björnen drar sig naturligt undan när människor är i närheten men ibland finns det omständigheter som gör att ett möte kan hända. Då är det viktigt att veta hur man ska bete sig för att inte bli skadad. Björnen är ett rovdjur som har anpassat sig till många olika klimatzoner förutom väldigt torra marker, vilket gör att den är anpassningsbar. Björnar lever oftast i ensamhet och är aktiva i skymningen och under natten.

Vid möte med björn

Man bör inte störa björnen i dess naturliga miljö En man utklädd till björn störde en björnhona med ungar vilket givetvis skapar en väldigt farlig situation. Mannen utsatte sig själv för livsfara och dessutom störde en björnhonas frid och fick den att tro att hennes ungar var i fara. Om man möter en björn, oavsett om du har orsakat situationen eller ej, bör du motstå känslan att vilja springa därifrån. det kommer att trigga igång björnens jaktinstinkt. Klättra inte upp i ett träd eftersom björnen är en utmärkt klättrare. Det du kan göra är att gå mot björnen, se till att den ser dig, men vik av snett ifrån björnen till det att du kommer på säkert avstånd från den.

Björnjakt är nödvändig

För att hålla björnstammen reglerad behövs det björnjakt. Det är Naturvårdsverket som reglerar björnjakten i Sverige och bestämmer hur många som behöver skjutas varje år. Björnen är ett fridlyst djur och får endast jagas inom strikt kontrollerade former och ibland kallas det för skyddsjakt. Om du vill delta i skyddsjakt av björn måste du skicka in en ansökan till Länsstyrelsen. En av anledningarna till skyddsjakten är för att skydda både människors egendom, renar och annan tamboskap. I vissa fall, kan det handla om att skydda befolkningen från en viss björn och då fattar Länsstyrelsen beslut om avlivning i just det fallet.