Björnjakt

Svensk björnjakt är reglerad av Naturvårdsverket men är du en erfaren jägare är ändå drömmen om att få nedlägga de skandinaviska skogarnas mest respektingivande däggdjur möjlig att uppfylla. Vi har en växande björnstam i flera län och beståndet behöver regleras genom jakt. Ibland bedrivs även skyddsjakt på björn. Ställande hundar som t.ex. karelsk björnhund spelar ofta en viktig roll vid jakt på björn och det är helmantlad ammunition av grov kaliber som gäller i de flesta fall. Tidigare har man varit försiktig men björnkött då det kan innehålla trikiner men idag finner man det i många delikatessdiskar. Björnskinn har ansetts ha ett stort värde ända sedan historisk tid.